Youngship Trondheim: Styret trenger nye medlemmer

Vi søker nye medlemmer til styret i Youngship Trondheim for videre drift. Er du interessert i den maritime næringen og har lyst til å bidra til et godt maritimt miljø i Trondheim? Meld din interesse til epost trondheim@youngship.com eller mobil 97583058(Sindre) / 99024166(Elin)