Dinner with Sørlandet Rederiforening, Grimstad

In these days, networking and meeting new people are particularly important for many of our members and we are incredibly happy and grateful for our partnership with Sørlandet Rederiforening. We therefor wishes all our members to this autumn's first membership meeting with Sørlandet Rederiforening! These are meetings that are worth prioritizing! True to tradition, they get a visit from the NSA and this year they have the pleasure of having Chairman Hans Olav Lindal and Communications Director Erik Giertscky as their guests. They soon go into the election year 2017 where the federation has an important and prominent role as the industry's messenger . We expect great support and ask for registration as soon as possible and within Wednesday, September 26, 2016 . Cost per member: 350kr We look forward to an exciting and important meeting!

Velkommen til medlemsmøte i Sørlandet Rederiforening torsdag 29 september kl. 1800 hos JJ Uglandselskapene i Vikkilen.

Vi ønsker velkommen til høstens første medlemsmøte i Sørlandet Rederiforening!

Tradisjonen tro får de besøk av Norges Rederiforbund og i år har de gleden av å ha styreleder Hans Olav Lindal og kommunikasjonsdirektør Erik Giertscky som sine gjester. De går snart inn i valgåret 2017 hvor forbundet får en viktig og fremtredende rolle som næringens budbringer. Vi ser frem til et spennende og viktig møte!

Pris; 350kr per medlem.

Vi venter stor oppslutning og ber om påmelding snarest mulig og innen onsdag 26 september 2016 til Sorlandet@YoungShip.com.