News article in BA

YoungShip featured in BA alongside YoungFish and YoungFinance. Article in Norwegian

Unge nettverksbyggere om fremtidens arbeidsmarked: NETTVERK BLIR VIKTIGERE

Nettverk og teknologisk kunnskap bli stadig viktigere for fremtidens arbeidstakere.

Svein Tore Havre / BA


BERGEN: Det mener 27-åringene Charlotte Wallem Rakner, Dyveke Meland og Carl Johan Sandberg. De tre leder alle organisasjoner som blant annet har som formål å knytte kontakt mellom unge arbeidstakere som er ansatt i tre av de store næringene i Bergen: Shipping, finans og sjømat.

– Arbeidslivet er i kraftig endring. Mange av fremtidens arbeidsplasser vet vi ennå ikke hva er, sier Dyveke Meland.

Startet i Bergen

Til daglig har hun sin arbeidsplass i Henschien Insurance, et sjøforsikringsselskap der hun jobber som assisterende megler. Fritiden bruker hun blant annet til å lede YoungShip, den eldste av de tre nettverksforeningene for unge arbeidstakere.

YoungShip ble etablert i Bergen så langt tilbake som i 2004. Siden har organisasjonen ekspandert, både innenfor og utenfor landets grenser.

– I Bergen har vi over 300 medlemmer, som kommer fra 60-70 bedrifter. Målet vårt er å være en kompetansebyggende nettverksplattform for den unge, profesjonelle maritime generasjonen, sier Meland, og legger til at hun selv hadde stor nytte av YoungShip da hun kom tilbake til hjembyen etter studier i utlandet.

Har hatt 21 fagtreff

– Jeg gikk inn i styret nesten med en gang jeg kom tilbake til Bergen. Her har jeg fått nye venner og et nytt nettverk, sier Meland.

Også Carl Johan Sandberg og Charlotte Wallem Rakner trekker frem tilsvarende formål med sine organisasjoner.

YoungFish ble dannet i Bergen i 2014. Også denne organisasjonen har vokst seg ut av byen. I dag har YoungFish fire lokalavdelinger landet over. Til sammen har YoungFish rundt 1200 medlemmer. Av disse jobber nesten halvparten på Vestlandet. Ifølge lederen har organisasjonen hatt 21 fagtreff på landsbasis i 2016, i tillegg til en årlig stor konferanse.

Talerør for unge

Lederen er selv konsern- og kvalitetssjef i Ocean Quality, som er salgsselskapet til Grieg Seafood og Bremnes Seashore.

– Jeg har en variert arbeidsdag. Jobben min er mellom de som produserer fisken, de som selger den og de som kjøper den. Jeg må kontinuerlig være oppdatert på produksjonen av laks, og se til at våre kunder i hele verden er fornøyd, sier havbruksbiologen, som har vært i selskapet i fire og et halvt år.

YoungFinance er det siste skuddet på stammen. Siden starten i 2015 har organisasjonen vokst til 180 medlemmer fra nær 60 ulike selskaper.

– Vårt mål er å være et talerør for den unge generasjonen, og å fremme finansbyen Bergen. Vi vil kort og godt gjøre Bergen attraktiv for unge innen finansnæringen, sier Wallem Rakner.

Hun har bakgrunn fra kapitalforvaltning i Argentum, men har i dag sin arbeidsplass i PwC. Her har hun den typisk internasjonale tittelen manager corporate finance.

– Og det betyr ...?

– Hehe, jeg driver med transaksjonsrådgivning innen alle bransjer. Det kan for eksempel være å hjelpe selskaper som trenger kapital for å vokse, eller gründere som ønsker å selge selskapet sitt ved generasjonsskifte, sier Wallem Rakner.

Hun har ledet YoungFinance fra starten.

Samarbeid

De tre 27-åringene påpeker at organisasjonene de leder ikke skal være studentorganisasjoner, men relevante grupperinger som vil være en stemme i samfunnsdebatten. De påpeker også at det er en del samarbeid over profesjonsgrensene, og at samme yrke også kan ha roller innen de ulike næringene.

Det fremtidige arbeidslivet har de klare syn på.

– Nettverk vil bli stadig viktigere. I tillegg vil de som tilegner seg teknologisk kunnskap ha en fordel, sier de tre.

Wallem Rakner og Sandberg påpeker likevel at man ikke må automatisere seg i hjel.

– Det må følges opp med verdiskapning, påpeker lederen for finansungdommene.

Kan hjelpe andre

Alle legger inn gode ord for næringene de selv er del av. Men Wallem Rakner ser at ny teknologi kan gjøre det krevende innen finansbransjen.

– Mye kan automatiseres, så finansansatte i fremtiden må forstå mulighetene som ligger i programmering, sier siviløkonomen, som trekker frem hvor viktig det er å tilrettelegge for teknologisk fornying for å ivareta finansmiljøet i Bergen.

– Jeg tror mange ikke er klar over hvor mange muligheter som finnes innen shipping. Her har bransjen noe å jobbe med for å sikre seg fremtidens unge, kloke hoder, sier Dyveke Meland.

Sandberg påpeker at sjømatbransjen er en relativ ung næring i Bergen.

– Jeg er ikke spesielt redd for fremtiden. Men vi må forstå endringene som skjer, for eksempel delingsøkonomien, og ikke jobbe imot den. Heller kan vi bruke vår teknologiske utvikling til å hjelpe andre land, sier Carl Johan Sandberg.

YOUNGFISH

YoungFish er en organisasjon for unge under 35 år som jobber i eller har tilknytning til sjømatnæringen. Nettverket ble etablert i februar 2014 og har i dag nærmere 1000 medlemmer som representerer ulike deler av bransjen. YoungFish har fire lokallag og et sentralstyre.

YoungFish ble etablert fordi det manglet en møteplass for unge i sjømatbransjen. Visjonen er å samle unge som har interesse og brenner for sjømatnæringen.

YoungFish ønsker å samle unge med tilknytning til sjømatnæringen til faglige og sosiale treff i de forskjellige regionene.

YoungFish arrangerer også en årlig nasjonal konferanse som samler medlemmer fra hele landet.

YOUNGSHIP

YoungShip er en kompetanse- og nettverksbyggende organisasjon for unge profesjonelle ansatte (under 35 år) i den maritime næringen.

YoungShip ble grunnlagt i Bergen i 2004 og har siden vokst kraftig, både nasjonalt og internasjonalt. I dag har YoungShip avdelinger flere steder i landet, i tillegg til på Kypros, i Singapore, England, De Arabiske Emirater, Italia, Nederland. Amerika og Tyskland. Totalt har organisasjonen rundt 2500 medlemmer. I Bergensregionen har YoungShip over 300 medlemmer fra rundt 70 bedrifter.

YoungShip har et spesielt fokus på å utvikle kunnskap og interesse for den maritime næringen blant unge.

YoungShip Bergen står blant annet bak månedlige faglige og sosiale arrangementer og samarbeider med lokal industri og organisasjoner om utdanningsarrangementer.

YOUNGFINANCE

YoungFinance er en møteplass for unge finanspersoner i Bergensregionen.

YoungFinance skal være en arena for nettverksbygging og sosialisering, hvor man kan utveksle erfaringer, få nye impulser, utvide horisonter, bygge relasjoner og ha det gøy! Foruten å sikre et yrende miljø blant den yngre garde i Bergens finansliv, bidrar YoungFinance til kompetanseheving gjennom en innholdsrik faglig agenda.

YoungFinance skal bidra til å utvikle og fremme Bergen som finansby gjennom å gi grobunn for initiativ, kunnskapsdeling og samarbeid blant finansbyens fremtidige ledere. YoungFinance vil også promotere Bergen som attraktivt arbeidssted for nyutdannede innen fagfeltet finans.