"Do not dismiss the opportunities of the ocean"

An opinion from YoungFish and YoungShip, article in Norwegian.

“Ikke kast bort mulighetene
i havet”

Tør politikerne virkelig å satse, har Norge en unik mulighet til å befeste sin posisjon som stormakt på havet. Vi unge i havnæringene står allerede klare til å gi jernet.

Leserinnlegg 30.05.2016 09:14
Av Av Dyveke Meland, Youngship Bergen og Carl Johan A. Sandberg, Youngfish

Mandag arrangerer regjeringen den første nasjonale havkonferansen i Bergen. Tidligere i mai avholdt Arbeiderpartiet et arrangement om havrommet.

Endelig har norske politikere fått øynene opp for de enorme mulighetene som finnes i havet. Gjennom maritim næring, sjømatnæringen og andre blå næringer vil havet være drivkraften i omstillingen Norge skal gjennom, og politikerne må våge å vise en tydelig satsningsvilje. Ta oss med i beregningen – vi unge er mer enn klare.

Mer mat

Det er kun teknologien som setter grenser for mulighetene i havrommet, og det eneste fornuftige er å investere i en helt annen takt enn i dag. Ifølge FN blir vi omtrent 9 milliarder mennesker på jorden i 2050, som alle trenger proteiner.

Da holder det ikke å produsere mindre enn 5 prosent av maten vi spiser i verden i havet, som vi gjør nå. Vi må utnytte havet i betydelig større grad for å kunne dekke verdens voksende befolknings proteinbehov på en bærekraftig måte. Oppdrettsfisk av ulike arter samt tang og tare vil bli viktige ingredienser på matfatet fremover.

Dyveke Meland.

Dyveke Meland.

Fantastiske muligheter

Global skipsfart står i dag for 90 prosent av handelen mellom kontinentene. Den maritime næringen er syklisk, og preges akkurat nå av utfordringer og usikkerhet. Men nytenkning og innovasjon, digitalisering, bærekraftig utvikling og «det grønne skiftet» vil gi fantastiske muligheter fremover.

Her må de unge i bransjen få en større plass. Næringen må gjøre seg mer attraktiv i det unge, kunnskapsrike arbeidsmarkedet, og bli flinkere til å overføre ungt talent internt i organisasjonene. Inkluder oss, ikke glem at det er vi som er fremtiden.

Samarbeid er nøkkelen

I økende grad ser vi at offshoreindustrien, shipping, fiskeri, oppdrett og ny forskning blander blod og trekker på hverandres kompetanse for å løse utfordringer. SalMar bruker offshoreteknologi til å lage oppdrettsmerd i havgapet. Lerøy har tatt i bruk forskning som viser at avfall fra oppdrettslaksen kan brukes til å dyrke tang og tare.

Samarbeid mellom havnæringene er nøkkelen til den nyskapende teknologien vi trenger, så klyngesamarbeidet må styrkes.

Lys fremtid

YoungShip, et globalt nettverk for unge i den maritime næringen, ble etablert i Bergen i 2004. For litt over to år siden ble YoungFish etablert som en møteplass for unge som brenner for sjømatnæringen.

Sammen representerer vi flere tusen unge engasjerte i disse to bransjene, og vi oppretter stadig nye lokallag. Stadig flere vil nå studere fiskeri og havbruk. Norges fremtid vil se lys ut dersom vi tar i bruk potensialet til alle disse gode hodene.

Carl Johan Arnesen Sandberg

Carl Johan Arnesen Sandberg

Tid for handling

«Vi vet mer om månens overflate enn havets bunn», sa Polarinstituttets Jan-Gunnar Winther på NTNU for noen uker siden. Slik kan vi ikke ha det. Vi trenger mye mer forskning og utvikling, mer fokus på utdanning og kunnskapsoverføring, stabile, langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår og at regjeringen virkelig prioriterer næringene i havet.

Vi har allerede etablert en konstruktiv dialog med politikerne. Nå er det tid for handling. Den unge generasjonen i de blå næringene står utålmodig på sjøkanten og venter.