Hormuzstredet - hva skjer og hvorfor?

YoungShip Bergen og Bergens Rederiforening inviterer til et lærerikt og spennende ettermiddagsseminar om konflikten i Hormuzstredet.

Cover

Gratis for medlemmer av YoungShip Bergen og Bergens Rederiforening

Where

Grand Selskapslokaler

When

5.november 2019 Kl. 17:00

Language

Seminaret vil holdes på norsk

Food

Tapasmiddag etter foredrag

Foredragsholdere fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Hansa Tankers og Den Norske Krigsforsikring for Skib kommer for å gi oss innblikk i bakgrunnen for konflikten i Persiabukten og for å belyse hvordan norske interesser forholder seg til og blir påvirket av og urolighetene i et område hvor nesten en tredel av verdens olje bli transportert. Bernt Skjærstad, journalist fra TV2, vil være moderator og lede seminaret.

Program Hormuz.PNG

Bent Skjærstad har jobbet i TV 2 siden 1995. Han har erfaring som vaktsjef og har arbeidet som journalist i flere avdelinger, men størstedelen av tiden har han vært tilknyttet utenriksavdelingen. I løpet av årene har Bent dekket hendelser og begivenheter over hele verden. Han dekket katastrofer som tsunamien i Sørøst-Asia og jordskjelvet i Nepal, krigene i Libya og Syria. Bent har også i flere år jobbet opp mot ekstreme miljø i Europa, spesielt i Storbritannia.

Kjetil Selvik er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Han har sin ph.d. i statsvitenskap fra Sciences Po i Paris og skrev sin avhandling om industriutvikling i Iran. Han jobber med kamp over stater og regimer i Midtøsten og er for tiden gjesteforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Hans Solberg er CEO og CCO i Hansa Tankers. Hansa Tankers ble etablert i 2010 som en uavhengig kommersiell eier og operatør av kjemikalietankere. I dag har de 40 fartøy i sin flåte. 

Stine Lyshaug Olsen er Senior Intelligence & Operations Advisor i Den Norge Krigsforsikring for Skib (DNK). DNK er et norsk forsikringsselskap som forsikrer interesser knyttet til skip, borerigger og lignende flytende enheter mot krigsrisiko.